Stižu APN subvencionirani krediti 2023. Pripremite se na vrijeme! - Stambeno i potrošačko financiranje Vlasnika tvrtki - Poduzetnika

Stižu APN subvencionirani krediti 2023. Pripremite se na vrijeme!

Apn Subvencionirani Krediti 2023

APN krediti ponovit će se i na proljeće 2023., a stručnjaci 3D Privatnih financija sve će odraditi za vas, i to potpuno besplatno.

APN krediti su zaista najjeftiniji način financiranja. Radi se o subvencioniranim kreditima koji mladima do 45. godine života omogućuju rješavanje stambenog pitanja uz znatno nižu kamatnu stopu i dodatnu subvenciju rate kredita od države. Kredite odobrava Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnina (APN). Očekuje se da će prijave početi u drugoj polovici ožujka 2023. godine.

Stručni tim tvrtke 3D Privatne financije pomoći će vam u realizaciji APN kredita. Naša usluga je besplatna. Iako će prijave krenuti tek u ožujku važno je da nam se javite što prije kako bi polako, bez stresa, mogli krenuti u proces i biti spremni na predaju cjelokupne dokumentacije jednom kad prijave krenu.

Ispunite obrazac odmah i javiti ćemo vas se u roku 24 sata:

OBRAZAC

  Našao sam nekretninu

  Sve što trebate znati o APN kreditima:

  • Za mlađe od 45 godina (prilikom predaje zahtjeva podnositelji ne smiju biti stariji od 45 godina)
  • Podnositelj zahtjeva mora imati prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj
  • Krediti se odobravaju za kupnju stana ili kuće, odnosno za gradnju, dogradnju, dovršetak ili rekonstrukciju kuće. Kredit se ne može koristiti za adaptaciju postojeće nekretnine niti se odobravaju za refinanciranje postojećih stambenih kredita
  • Država subvencionira cijenu nekretnine do maksimalno 1.500 EUR / m2 s porezom odnosno do iznosa 100.000 eura. Može se uzeti i puno veći iznos kredita odnosno koliko vam treba i koliko ste kreditno sposobni ali subvencija je do maksimalno 100.000 eura. Što je i dalje puno, puno isplativije nego riješiti stambeno pitanje bez APN-a. U svakom slučaju ćete ostvariti znatnu uštedu
  • Kamata je znatno niža nego regularna kamata za stambene kredite. Uskoro će se znati koliko će biti za APN program 2023.
  • Subvencionira se mjesečni anuitet kredita prvih 5 godina otplate. Visina subvencije kreće se od 30-51% anuiteta zavisno u kojem području Hrvatske živite (što je područje manje razvijeno, subvencija je viša)
  • Podnositelj zahtjeva ili njegov bračni drug ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner ne smiju u vlasništvu imati nekretninu koja ima higijensko-tehničke uvjete za život. Ili, ako imaju takvu nekretninu, moraju je staviti na prodaju radi kupnja ili gradnje veće nekretnine (mora se prodati u roku dvije godine od dobivanja APN-a)
  • Prema zakonu nije dozvoljeno davati kupljenu ili izgrađenu nekretninu u najam prije isteka roka od 2 godine nakon roka subvencioniranja kredita
  • Morate i promijeniti prebivalište na adresu kupljene ili izgrađene nekretnine u roku od 30 dana od dana stupanja u posjed nekretnine sve do isteka subvencioniranog roka uvećanog za dvije godine. Prebivalište moraju promijeniti i svi članovi kućanstva
  • Za svako maloljetno dijete subvencija se produljuje za 1 godinu. Ako za vrijeme trajanja subvencije dobijete novo dijete subvencija se produljuje za još 2 godine
  • Ako se korisniku kredita ili ukućanu utvrdi invaliditet od najmanje 50% također se za 2 godine produljuje trajanje subvencije
  • Ako ste već korisnik APN kredita ne možete se ponovno prijaviti

  10 koraka do useljenja!

  1. Javite se putem obrasca u 3D Privatne financije. Naši eksperti će vam odgovoriti na sva dodatna pitanja

  2. 3D Privatne financije će vam izračunati kreditnu sposobnost

  3. 3D Privatne financije će vam provjeriti prihvatljivost nekretnine

  4. 3D Privatne financije će vam pomoći u prikupljanju kreditne dokumentacije

  5. Zatim ćete s Bankom potpisati ugovor o kreditu

  6. Banka i APN će donijeti odluku o odobrenju kredita

  7. Zatim ćete s Bankom i APN-om potpisati ugovor o kreditu

  8. Banka će vam isplatiti kredit

  9. Kupit ćete nekretninu i urediti je prema vašim željama

  10. Useljenje!

  Zašto raditi s nama!

  • Znamo apsolutno sve o kreditnom procesu
  • Stavljamo Vaš zahtjev u prioritet pri odobravanju kod banaka
  • Detektiramo sve potencijalne zapreke u procesu, a kako ne bi došlo do odbijajuće odluke
  • Cijeli postupak proći će bez stresa za Vas
  • Uštedjet ćete vrijeme i novac, a mi smo za Vas besplatna usluga!
  • Cijelo vrijeme smo uz Vas, sve do same isplate kredita!

  Ispunite obrazac i javiti ćemo vas se u roku 24 sata:

   Našao sam nekretninu

   Pratite nas na