Kako poduzetnik s plaćom od 768 EUR može dobiti stambeni kredit od 450.000 EUR - Stambeno i potrošačko financiranje Vlasnika tvrtki - Poduzetnika

Kako poduzetnik s plaćom od 768 EUR može dobiti stambeni kredit od 450.000 EUR

Poslovna grupa 3D financije pomaže poduzetnicima u ostvarenju poslovnih i privatnih ciljeva

Osim što pomažu u financijskom aspektu biznisa svojom ekspertizom pomažu i vlasnicima u usmjeravanju tvrtke, stvaranju njene stabilnosti i razvoja. S Vesnom Jurković, osnivačicom i direktoricom poslovne grupe 3D financije, razgovarali smo o inovativnom modelu kojim poduzetnicima, osim u ostvarenju poslovnih ciljeva, pomažu i u ostvarenju njihovih privatnih ciljeva.

Hoćete nam ukratko predstaviti tvrtke i njihov djelokrug rada?

Poslovnu Grupu 3D Financije čine tvrtke 3D Poslovne financije d.o.o. i 3D Privatne financije d.o.o. Tvrtka 3D Poslovne financije bavi se poslovnim savjetovanjem za pravne osobe, dok se tvrtka 3D Privatne financije bavi kreditnim posredništvom za fizičke osobe s naglaskom na vlasnike tvrtki i obrta.

Kontakti:

Potrošački i stambeni krediti za fizičke osobe, vlasnike tvrtki i obrta

e. info@3dprivatne-financije.hr
t. +385 1 6609 695

Financijsko savjetovanje i posredovanje za pravne osobe (tvrtke i obrti)

e. info@3dposlovne-financije.hr

t. +385 1 6609 695

Zašto ste u segmentu kredita za fizičke osobe fokusirani na vlasnike tvrtki i obrta?

Poduzetnici su u pravilu prijavljeni na niske plaće, i zbog toga najčešće nisu svjesni da mogu dobiti značajniji iznos stambenog kredita kao fizička osoba. Također, sve češće smo se susretali sa željama poduzetnika da kupe nekretninu koja je rezidencijalnog karaktera putem poslovnih kredita, a obzirom da im nije uspijevalo doći do istog temeljem svoje plaće. Priprema takvih slučajeva za financiranje u bankama je naša ekspertiza.

Kako vlasnik tvrtke s “direktorskim minimumom” od 768 EUR može dobiti stambeni kredit?

Odgovor je najbolje dati prezentacijom okvirnog slučaja. Vlasnik tvrtke sa Kvarnera želio je investirati u kupnju rezidencijalne kuće prvi red uz more. U budućnosti je želi renovirati, te je staviti u funkciju. Nakon duže potrage pronašao je nekretninu na odličnoj mikrolokaciji otoka Krka. Njegova želja bila je kupiti nekretninu kao fizička osoba, ali s poduzetničkom neto plaćom od 768 EUR bio je naprosto uvjeren da nije u mogućnosti dobiti stambeni kredit. Nakon kraćeg istraživanja i savjetovanja s krugom poslovnih partnera o tome tko bi mu mogao pomoći i koje su opcije raspoložive, poduzetnik je prema preporuci stupio u kontakt s financijskim stručnjacima iz tvrtke 3D Privatne financije. Rezultat je odobrenje povoljnog stambenog kredita, čime se poduzetnikova želja konačno i ostvarila.

Edukativni primjer kako mogu izgledati uvjeti stambenog kredita kada je podnositelj zahtjeva poduzetnik kao fizička osoba:

•          Redovita neto primanja: 768 EUR

•          Vrsta kredita: stambeni

•          Iznos kredita: 680.000 EUR

•          Kamatna stopa: 3,89%

•          Rok otplate: 240 mjeseci (20 godina)

•          Osiguranje: hipoteka na nekretnini koja je predmet kupnje

•          Jamstvo: vlasnik u svojstvu fizičke osobe & tvrtka

•          Bez vlastitog učešća, bez dopunske nekretnine

•          Besplatna procjena, besplatni trošak obrade

•          Vrijeme obrade kredita: 30 radnih dana od predaje dokumentacije

Koliki je maksimalni iznos stambenih kredita koji poduzetnici mogu dobiti?

Nema jedinstvenog slučaja. U prosjeku to iznosi oko 450.000 eura, no imamo i značajnije viših zahtjeva u obradi.

Koje su prednosti kupnje rezidencijalne nekretnine kao privatna osoba (vlasnik tvrtke) u odnosu na poduzetničke kredite?

Prednosti su mnoge, a osnovna je da se zadovoljava stvarna namjena kredita, to jest kupnja rezidencijalne nekretnine. Kod privatnih kredita, a u odnosu na poduzetničke kredite duži su rokovi otplate, kamatna stopa je konkurenta, kredit ne utječe na otplatni potencijal tvrtke, itd.

Prednosti kupnje rezidencijalne nekretnine u svojstvu privatne osobe u usporedbi sa poduzetničkim kreditima:

•          Mogućnost kupnje na duge rokove, i to do 30 godina, što posljedično minimizira   opterećenje novčanog toka nositelja kredita,

•          Ne utječe na “kreditni rating” tvrtke, kao niti na otplatni potencijal same tvrtke     spram budućih potencijalnih potreba, bilo da se radi o investicijama ili potrebama za            dopunsku likvidnost,

•          Ostvaruje se konkurentna kamatna stopa,

•          Mogućnost realizacije kredita bez vlastitog učešća ukoliko je tržišna vrijednost      kupoprodaje u skladu s dogovorenom kupoprodajnom cijenom,

•          Nema troška izrade projektne dokumentacije,

•          Namjena kredita je zadovoljena ukoliko se radi o kupnji rezidencijalne nekretnine,             odnosno nekretnine u kojoj je formalno pravno moguće stanovanje,

•          itd.

Kako je moguće izračunati otplatni potencijal vlasnika tvrtke sa plaćom od 768 EUR? Kako ga banka promatra?

Uvriježen termin je “kombinirani dohodak” vlasnika tvrtke, no u pozadini je financijski model koji kreditnu sposobnost osobe izračunava na temelju financijske snage tvrtke u vlasništvu i osobnih primanja (dohotka), te održivosti poslovnog modela tvrtke. Takvu kalkulaciju primjenjuju neke banke na hrvatskom tržištu na način da su u svojim kredit risk politikama prilagodile izračune otplatnog potencijala fizičkih osoba koje su ujedno i u vlasničkoj strukturi tvrtke. Upravo ta promjena omogućila je poduzetnicima dobivanje privatnih kredita nakon što su dugi niz godina u tome bili ograničeni visinom neto plaće koju si isplaćuju, a ponekad i malim brojem djelatnika koje zapošljavaju. U konačnici to je rezultiralo neatraktivnim uvjetima kredita, te uvjetovanjem sudužnika ili jamca po takvim kreditima od strane poslovnih banaka. Takav obračun primjenjuje se kod stambenih kredita, odnosno kredit se može koristiti za kupnju stanova, kuća, vikendica, vila za odmor ali i za izgradnju te uređenje istih. Maksimalni iznos stambenog kredita je poslovna odluka pojedine banke, a uz maksimalne rokove otplate do 30 godina koji zavise o dobi samog nositelja kredita.

Odnosi li se isto i na nenamjenske i hipotekarne kredite?

Isti način kalkulacije primjenjuje se i za dobivanje nenamjenskih kredita. Takav kredit može se koristiti za kupnju automobila, uređenje stana, ulaganje u startup projekt ili bilo koju drugu namjenu u skladu sa željama i potrebama tražitelja kredita. Iznosi kredita kreću se od 5.000 do 40.000 EUR, uz rokove otplate od 24 do 120 mjeseci (2 do 10 godina).

Zašto je danas poduzetnicima izuzetno privlačan hipotekarni kredit za vlasnika tvrtke?

Kako je kreditna aktivnost banaka posljednjih 12 mjeseci u segmentu poduzetništva značajno usporena zbog inflatornih pritisaka, nesigurnosti u smislu rasta kamatnih stopa, te izostanku adekvatnih financijskih poluga u obliku jamstava, poduzetnici se u velikoj mjeri sučeljavaju sa problemom nemogućnosti financiranja svog operativnog ciklusa na klasičan način – kreditom za obrtna sredstva. Rokovi su kraći no u proteklom razdoblju (do maksimalno 36 mjesečnih rata) i nerijetko se za iznose iznad 50tis EUR traži hipoteka u obliku nekretnine, te su kamate najčešće varijabilne 3Mo EURIBOR + marža Banke % (prosječan kamatni trošak danas iznosi cca 6%-7%).

Upravo zato, sve češće savjetujemo klijente da „obrnu“ strategiju dolaska do nužno potrebne likvidnosti i to na način da istu nekretninu opterete hipotekarnim kreditom gdje imamo mogućnost otplate do 20 godina, no sa fiksnim kamatama koje su niže od tržišnih u segmentu financiranja pravnih subjekata. Trenutno se kamate na takve kredite kreću od 4,2% – 4,5%. Na taj način poduzetnik kao fizička osoba dolazi do nužno potrebnih sredstava (zavisno o kombiniranoj kreditnoj sposobnosti tvrtke & vlasnika, te vrijednosti ponuđenog kolaterala), ubacuje novac u tvrtku kroz pozajmicu vlasnika, te tvrtka u konačnici dolazi do sredstava za financiranje operativnog, a ponekad i investicijskog ciklusa i to sa minimalnim pritiskom u otplati zbog visokih rokova otplate (čak do 20 godina), te bez rizika promjene kamatne stope (fiksna kamata).

Edukativni primjer kako mogu izgledati uvjeti hipotekarnog kredita kada je podnositelj zahtjeva poduzetnik kao fizička osoba:

•          Redovita neto primanja: 768 EUR

•          Vrsta kredita: hipotekarni

•          Iznos kredita: 200.000 eura

•          Kamatna stopa: 4,20%

•          Rok otplate: 240 mjeseci (20 godina)

•          Osiguranje: hipoteka na nekretnini koja je ponuđena za kolateral

•          Procjena vrijednosti nekretnine: 250.000 EUR

•          Jamstvo: vlasnik u svojstvu fizičke osobe & tvrtka

•          Vrijeme obrade kredita: 30 radnih dana od predaje dokumentacije

Koje su prednosti za poduzetnika u odnosu na poslovni kredit?

Nenamjenski kredit (gotovinski krediti i hipotekarni krediti) često predstavljaju dobru polugu za dokapitalizaciju postojećeg poslovnog modela ili pri ulaganju u novi startup projekt, a kako se ne bi opteretio operativni ciklus postojećeg poslovanja ili u konačnici i pronašao dostatan iznos sredstava za novi startup. Također, sama sredstva je moguće uvesti u tvrtku kao vlasničku pozajmicu što ponovno ojačava kapitalnu poziciju tvrtke u smislu “kvazi kapitalizacije”. Izuzev prije navedenih nenamjenskih kredita sa rokovima otplate do 10 godina te iznosima do 40.000,00 EUR, u ponudi banaka su i nenamjenski krediti (tzv. hipotekarni krediti) u većim iznosima od 40.000 do najčešće 150.000 EUR na više, a uz rokove otplate do 240 mjeseci (20 godina). Sredstva se u potpunosti mogu koristiti nenamjenski, ali obzirom na više iznose te duže rokove otplate, neophodno je da dodatno sredstvo osiguranja bude nekretnina koja je predmetom osiguranja kredita.

Tko vas regulira, te štiti krajnjeg korisnika vaših usluga?

Tvrtka 3D Privatne financije ima odobrenje Ministarstva financija za kreditno posredovanje za potrošačke kredite te licencu Hrvatske Narodne banke (HNB) za stambeno potrošačko kreditiranje. Dakle, sama tvrtka nije financijska ustanova nego posrednik. U poslovima kreditnog posredovanja tvrtka je fokusirana upravo na vlasnike tvrtki i obrta. Naravno, pružamo usluge i drugim fizičkim osobama, zaposlenicima tvrtki koji ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada. Naši zaposlenici i suradnici visoko su obrazovani u području financija, te imaju dugogodišnje iskustvo u financijskom sektoru.

Financijski stručnjaci iz 3D Privatnih financija kao ovlašteni kreditni posrednici pomažu poduzetniku u procesu dobivanja stambenog ili gotovinskog kredita. Naime, financijski model opisan iznad u tekstu je visoko kompleksan u čitanju i obrani predmeta koji sadrže težište na financijama tvrtke, a ne na samim redovitim primanjima zaposlenika (poduzetnika). Upravo u tome leži naša snaga te predstavlja razlog zašto nam se klijenti obraćaju, te nam daju svoje povjerenje. S druge strane su nam i banke, naši partneri. Njih podržavamo pri financijskim analizama same tvrtke i njenog poslovnog modela, a kako bi vlasnik tvrtke, na način poznat bankama, jednostavnije prezentirao svoj poslovni model i u konačnici zadovoljio potrebnu kreditnu sposobnost za traženi kredit.

Kako ste došli na ideju?

U poduzetništvo sam krenula s tvrtkom 3D poslovne financije koja se bavi poslovnim savjetovanjem i kreditnim posredovanjem za pravne osobe. Kombinacijom iskustva i znanja stečenog tijekom dugogodišnjeg rada u financijskim institucijama na poslovima poput kontrolinga, kreditnih rizika, upravljanje portfeljem pravnih osoba, odlučila sam da je došao trenutak za krenuti u privatne vode. Nakon nekoliko godina rada sa poduzetnicima uvidjeli smo da i među njima postoji velik interes za financiranjem nekretnina u privatne svrhe. Istražili smo materiju, a kako bi za njih pronašli optimalno rješenje. U konačnici naša usluga rezultira postizanjem konačnog cilja za poduzetnika – vlasnika tvrtke, te minimizira stres i vrijeme potrebno za dobivanje željenog kredita. Na taj način poduzetnik je uštedio vrijeme i novac, te ostvario svoj privatni cilj.

Kako točno pomažete poduzetnicima u ostvarenju poslovnih ciljeva?

Financijski stručnjaci iz tvrtke 3D Poslovne financije pomažu tvrtkama financijskim savjetima, uvođenjem kontroling funkcije u tvrtku, izradi investicijskih studija, financijskim modeliranjem prema potrebama, procjenama vrijednosti pravnih osoba i projekata te asistencijom u procesu financiranja s naglaskom na mikro, male i srednje poduzetnike. Ekspertni smo poznavatelji svih vrsta kreditnih proizvoda za poduzetnike, i financiranja obrtnih sredstava, te investicija. Osim s poslovnim bankama surađujemo i s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG BICRO. Vjerujemo da ne postoji ona jedna prava Banka koja sa svojom lepezom proizvoda i usluga može opslužiti svakog klijenta, upravo zato surađujemo sa svim dionicima financijskog tržišta. Kombiniramo sve raspoložive financijske instrumente i bankarske proizvode, a kako bi pronašli, za svakog ponaosob, ono “jedinstveno pravo rješenje” koje u konačnici stvara dodanu vrijednost za klijenta.

Svi zainteresirani mogu se javiti na sljedeće kontakte:

Potrošački i stambeni krediti za fizičke osobe, vlasnike tvrtki i obrta

e. info@3dprivatne-financije.hr
t. +385 1 6609 695

Financijsko savjetovanje i posredovanje za pravne osobe (tvrtke i obrti)

e. info@3dposlovne-financije.hr

t. +385 1 6609 695

Pratite nas na