Postupak odobravanja kredita - Stambeno i potrošačko financiranje Vlasnika tvrtki - Poduzetnika

Postupak odobravanja kredita

– 3D Privatne financije d.o.o. informiraju tražitelja kredita o potrebnim uvjetima za dobivanje stambenih kredita, potrebnoj dokumentaciji za realizaciju kredita i procjenu kreditne sposobnosti te potrebnim instrumentima osiguranja -Tražitelj kredita  i ostali sudionici u kreditu, ako ih ima ( solidarni dužnik i jamac ) popunjavaju zahtjev za kredit koji se zajedno s potrebnom dokumentacijom predaje djelatniku koji istu dostavlja […]

– 3D Privatne financije d.o.o. informiraju tražitelja kredita o potrebnim uvjetima za dobivanje stambenih kredita, potrebnoj dokumentaciji za realizaciju kredita i procjenu kreditne sposobnosti te potrebnim instrumentima osiguranja

-Tražitelj kredita  i ostali sudionici u kreditu, ako ih ima ( solidarni dužnik i jamac ) popunjavaju zahtjev za kredit koji se zajedno s potrebnom dokumentacijom predaje djelatniku koji istu dostavlja kreditnoj instituciji. Ako se kao sredstvo osiuranja koristi založno pravo na nekretnini potrebno je izvršiti procjenu nekretnine.

-Kontrolom dostavljene dokumentacije utvrđuje se kreditna sposobnost korisnika kredita i ostalih sudionika u kreditu te se izrađuje ponuda, uručuje tražitelju kredita Europski standardizirani informativni obrazac, informativna lista ponude stambenih kredita, Opći uvjeti poslovanja kreditne institucije, politiku mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom

-Ako su ispunjeni uvjeti za odobravanje stambenog kredita, djelatnik 3D Privatnih financija d.o.o. obavještava tražitelja kredita te se pristupa izradi Ugovora i javnobilježničkoj potvrdi

-Ako nisu ispunjeni uvjeti za odobrenje stambenog kredita, zahtjev se odbija, a 3D Privatne financije d.o.o. o razlozima odbijanja obavještava tražitelja kredita

-Nakon solemnizacije/potvrde Ugovora o kreditu, upisa založnog prava (hipoteke) na nekretnini, dostave vlasničkog lista na kojem je upisana hipoteka te provjere svih ostalih uvjeta za isplatu kredita ( instrumenti osiguranja i sl. ) kreditna institucija isplaćuje kredit na način definiran ugovorom o kreditu

Sukladno članku 22. Zakona o stambenom potršačkom kreditiranju, 3D Privatne financije d.o.o. ne pruža savjetodavne usluge.

Potrošačima su dostupna savjetovališta za zaštitu potrošača, čiji se popis nalazi na službenim web stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, www.mingor.gov.hr

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Telefon: 01 6106 111

Pratite nas na