Opće informacije banaka - Stambeno i potrošačko financiranje Vlasnika tvrtki - Poduzetnika

Opće informacije banaka

ERSTE BANKA

Opće informacije o gotovinskom kreditu uz hipoteku 

Opće informacije o stambenom kreditu

Opće informacije o stambenom kreditu za izgradnju obiteljske kuće

Opće informacije o turističkom kreditu

Opće informacije o stambenom kreditu za strane državljane

General Information on Housing Loan in EUR

BANKA KOVANICA

Opće informacije o gotovinskom kreditu za refinanciranje

Opće informacije o gotovinskom kreditu za refinanciranje

Opće informacije o nenamjenskom gotovinskom kreditu uz zalog oročenog depozita

Opće informacije o nenamjenskom gotovinskom kreditu

Opće informacije o nenamjenskom gotovinskom kreditu uz zalog nekretnine

Opće informacije o nenamjenskom gotovinskom kreditu

Opće informacije o stambenom kreditu

ZAGREBAČKA BANKA

Stambeni kredit

Zeleni stambeni kredit i stambeni kredit za mlade

Stambeni kredit uz povoljnije uvjete 

Stambeni kredit uz odgodu isplate 

Gotovinski krediti u EUR 

PBZ BANKA

Opće informacije o energo stambenom potrošačkom kreditu

Opće informacije o hipotekarnom kreditu za objedinjavanje obaveza

Opće informacije o hipotekarnom kreditu

Opće informacije o kreditu za obrazovanje

Opće informacije o nenamjenskom kreditu

Opće informacije o nenamjenskom kreditu za umirovljenike

Opće informacije o stambenom potrošačkom kreditu po programu POS

Opće informacije o stambenom potrošačkom kreditu OBŽ

Opće informacije o stambenom potrošačkom kreditu

OTP BANKA

Opće informacije o gotovinskom express kreditu

Opće informacije o gotovinskom express kreditu za umirovljenike

Opće informacije o gotovinskom kreditu – posebna ponuda 

Opće informacije o gotovinskom kreditu

Opće informacije o gotovinskom kreditu za neklijente

Opće informacije o gotovinskom kreditu za umirovljenike 

Opće informacije o hipotekarnom kreditu

Opće informacije o lombardnom kreditu temeljem depozita

Opće informacije o lombardnom kreditu temeljem udjela u UCITS fondovima OTP Invest

Opće informacije o stambenom kreditu – pomorci 

Opće informacije o stambenom kreditu – posebna ponuda Premium – bez troska procjene 

Opće informacije o stambenom kreditu – posebna ponuda Premium 

Opće informacije o stambenom kreditu – posebna ponuda Standard

Opće informacije o stambenom kreditu 

Opće informacije o stambenom kreditu bez upisa založnog prava

Opće informacije o stambenom kreditu za izgradnju sa isplatom u tranšama

Opće informacije o stambenom kreditu za izgradnju uz zalog zamjenske nekretnine 

Opće informacije o studentskom kreditu – model 1 

Opće informacije o studentskom kreditu – model 2