Police osiguranja

Štedite za mirovinu ili zaštitite vlastitu obitelj

Mješovito životno osiguranja, riziko polica, dopunsko zdravstveno osiguranje… Stručnjaci 3D privatnih financija savjetovat će vas koja vrsta osiguranja je najprikladnija za vaše životne potrebe

Od financijskih stručnjaka 3D privatnih financija, licenciranih od HANFE (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga), možete dobiti i savjet koja vrsta osiguranja bi bila najprikladnija za vaše životne potrebe.

POLICE OSIGURANJA:

MJEŠOVITO ŽIVOTNO OSIGURANJE

 • osiguranje koje pokriva slučaj doživljenja i slučaj smrti
 • u skladu sa time postoje dva iznosa osigurane svote (osigurana svota za slučaj doživljenja i osigurana svota za slučaj smrti)
 • u ugovoru su definirana dva korisnika osiguranja (korisnik za slučaj doživljenja i korisnik za slučaj smrti-npr.djeca ili zakonski nasljednici)
 • polica koja u isto vrijeme pokriva Vašu potrebu za sigurnošću vaših najbližih i Vašu potrebu za štednjom

RIZIKO POLICA OSIGURANJA

 • jednostavna polica kojom osiguravate financijsku pomoć najbližima u slučaju smrti osiguranika
 • za razliku od mješovite police osiguranja Riziko polica ne uključuje isplatu u slučaju doživljenja, no premija je znatno niža nego u osiguranjima sa štednom komponentom
 • ovom policom osigurana je isplata ugovorenog osiguranog iznosa u slučaju smrti osiguranika
 • Riziko policu klijenti najčešće ugovaraju prilikom realizacije stambenih kredita, a kako bi u slučaju da se njima nešto dogodi kreditna obveza bila otplaćena od strane osiguratelja, a ne od strane klijentove obitelji odnosno nasljednika

DODATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 • osiguranje koje pripada u dobrovoljna zdravstvena osiguranja, a osigurava viši standard zaštite i veći opseg prava u odnosu na prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
 • ovisno o vrsti ugovorene police osiguranici mogu koristiti usluge specijalističkih pregleda, dijagnostičke obrade, laboratorijskih pretraga i sistematskih pregleda u mnogobrojnim privatnim poliklinikama i bolnicama
 • na taj način korisnici izbjegavaju duge liste čekanja i nisu im potrebne uputnice kako bi ostvarili neku od pretraga
 • prosječna cijena navedenih polica iznosi od 500,00 HRK do 1.500,00 HRK, a cijena ovisi o broju usluga koje polica objedinjuje

Svi zainteresirani mogu se javiti u tvrtku 3D privatne financije d.o.o. na sljedeće kontakte:
info@3dprivatne-financije.hr
+385 1 6609 695

Pratite nas na