Police osiguranja - 3D Privatne financije
Police osiguranja

Štedite za mirovinu ili zaštitite vlastitu obitelj

Mješovito životno osiguranja, riziko polica, dopunsko zdravstveno osiguranje… Stručnjaci 3D Privatnih financija upoznat će vas s vrstama osiguranja najprikladnijim za vaše životne potrebe

Od financijskih stručnjaka 3D Privatnih financija, licenciranih od HANFE (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga), možete dobiti i pregled vrsta osiguranja najprikladnijih za vaše životne potrebe.

POLICE OSIGURANJA:

MJEŠOVITO ŽIVOTNO OSIGURANJE

 • osiguranje koje pokriva slučaj doživljenja i slučaj smrti
 • u skladu sa time postoje dva iznosa osigurane svote (osigurana svota za slučaj doživljenja i osigurana svota za slučaj smrti)
 • u ugovoru su definirana dva korisnika osiguranja (korisnik za slučaj doživljenja i korisnik za slučaj smrti-npr.djeca ili zakonski nasljednici)
 • polica koja u isto vrijeme pokriva Vašu potrebu za sigurnošću vaših najbližih i Vašu potrebu za štednjom

RIZIKO POLICA OSIGURANJA

 • jednostavna polica kojom osiguravate financijsku pomoć najbližima u slučaju smrti osiguranika
 • za razliku od mješovite police osiguranja Riziko polica ne uključuje isplatu u slučaju doživljenja, no premija je znatno niža nego u osiguranjima sa štednom komponentom
 • ovom policom osigurana je isplata ugovorenog osiguranog iznosa u slučaju smrti osiguranika
 • Riziko policu klijenti najčešće ugovaraju prilikom realizacije stambenih kredita, a kako bi u slučaju da se njima nešto dogodi kreditna obveza bila otplaćena od strane osiguratelja, a ne od strane klijentove obitelji odnosno nasljednika

DODATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 • osiguranje koje pripada u dobrovoljna zdravstvena osiguranja, a osigurava viši standard zaštite i veći opseg prava u odnosu na prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
 • ovisno o vrsti ugovorene police osiguranici mogu koristiti usluge specijalističkih pregleda, dijagnostičke obrade, laboratorijskih pretraga i sistematskih pregleda u mnogobrojnim privatnim poliklinikama i bolnicama
 • na taj način korisnici izbjegavaju duge liste čekanja i nisu im potrebne uputnice kako bi ostvarili neku od pretraga
 • prosječna cijena navedenih polica iznosi od 500,00 HRK do 1.500,00 HRK, a cijena ovisi o broju usluga koje polica objedinjuje

Svi zainteresirani mogu se javiti u tvrtku 3D Privatne financije d.o.o. na sljedeće kontakte:
info@3dprivatne-financije.hr
+385 1 6609 695

Pratite nas na