Edukacije krojene prema Vašim potrebama - Stambeno i potrošačko financiranje Vlasnika tvrtki - Poduzetnika
Naše usluge

Edukacije krojene prema Vašim potrebama

Krojene edukacije prema potrebama korisnika.

Upravljanje financijama

 • Planiranje dnevnog, tjednog, mjesečnog novčanog toka, te upravljanje istim
 • Upravljanje kupcima i dobavljačima, ugovaranje i održavanje odnosa

Financijski i prodajni kontroling

 • Upravljanje aktivom i pasivom
 • Upravljanje procesom projekcija i budžetiranja, te financijskim izvješćivanjem

Financiranje

 • Budžetiranje kapitala
 • Poznavanje financijskih proizvoda i instrumenata
 • Poznavanje elemenata politika kreditnih rizika

Upravljanje rizicima

 • Upravljanje rizikom likvidnosti
 • Upravljanje tečajnim rizikom
 • Upravljanje kreditnim rizikom
 • Upravljanje operativnim rizicima

Karakteristike

 • Edukacije su krojene prema nivou znanja korisnika, a za konačan cilj imaju podizanje nivoa praktičnog znanja korisnika na stvarnom primjeru
 • Kreiranje dodatne vrijednosti za korisnika i tvrtku
 • Cilj je aplicirati rješenje, odnosno prenijeti znanje na stvarni problem korisnika
 • Sa korisnikom se razvijaju rješenja koja se odmah mogu aplicirati u njegov sustav rada na konkretnom primjeru/slučaju

Pratite nas na