Financiranje poslovnog pothvata - Stambeno i potrošačko financiranje Vlasnika tvrtki - Poduzetnika
Naše usluge

Financiranje poslovnog pothvata

Važan je dio današnjeg poslovanja je neprestana potraga za novcem.

Cilj je kombiniranjem vlastitih i vanjskih izvora financiranja namiriti potrebe za dopunskom likvidnošću, pronaći sredstva za financiranje svojih projekata i strategija širenja poslovanja. Pitanje je: „Gdje i na koji način pronaći, osigurati i adekvatno upotrijebiti novčana sredstva potrebna za financiranje razvoja poslovanja ili određenog projekta?“ Neovisno o tome koliko je dobro osmišljen projekt, neće se moći realizirati, ne uspije li se pribaviti dovoljno novčanih sredstava za realizaciju.

Najčešći kanali financiranja su:

 • Banke
 • Banke u kombinaciji s davateljima financijskih instrumenata (HAMAG BICRO, EIB, HBOR)
 • HBOR
 • HAMAG BICRO
 • Banke u kombinaciji s EU fondovima
 • Privatni kapital
 • Fondovi Rizičnog kapitala

Hodogram aktivnosti

 • Analiza postojećeg stanja tvrtke, te analiza željenog stanja
 • Nakon definiranja poslovnog modela kreće izrada strategije financiranja
 • Izrada investicijske studije i nužne popratne dokumentacije
 • Predaja zahtjeva za financiranje
 • Obrana zahtjeva za financiranje

Pet ključnih područja koja trebaju biti definirana prije polaska u potragu za financiranjem:

 1. U kakvom je stanju vaše trenutno poslovanje, promatrano s financijskog aspekta?
 2. Je li novčani tok trenutnog poslovanja dostatan za pokriće budućeg zaduženja na godišnjoj razini, kao i svih postojećih zaduženja?
 3. Je li operativni rezultat iz trenutnog poslovanja dostatan za pokriće glavnice i troška financiranja postojećih i budućih zaduženja?
 4. Je li projekt koji je predmet financiranja održiv te ima li management tvrtke koja je potraživač financiranja iskustva i znanja kako isti implementirati i voditi?
 5. Na koji program financiranja se prijaviti te u koju Banku, odnosno financijsku instituciju, predati zahtjev?

Pet najčešćih grešaka, koje rezultiraju odbijenicom od strane davatelja financiranja:

 1. Nedostatak novčanog toka
 2. Nedostatak materijalne pokrivenosti financiranja
 3. Nedostatak znanja odnosno iskustva managementa u vođenju projekta
 4. Loš povijesni track record vlasnika
 5. Poslovni plan ili investicijska studija koja nije u skladu s politikama rizika koje su trenutno na snazi

Pratite nas na