Have you decided to expand your business? - Stambeno i potrošačko financiranje Vlasnika tvrtki - Poduzetnika
Business growth and development

Have you decided to expand your business?

The business expansion strategy provides guidelines for further development but also requires additional cash flow engagement.

Bilo da se radi o većem kapacitetu proizvodnje, širenju prodajnih kanala ili prodajnih mjesta, investiranju u veći reach klijenata, bitno je razraditi strategiju širenja.

Strategija širenja poslovanja daje odgovore na:

  • Koliki tržišni udio imamo te koliki tržišni udio želimo ostvariti nakon implementacije strategije širenja poslovanja?
  • Timeline – koje je vrijeme potrebno za implementaciju te za postizanje optimalnog, ciljanog prinosa po implementaciji?
  • Koliko je zahtijevano kapitalno ulaganje (CAPEX) da bi proveli širenje? Odnose li se troškovi projekta i tretman CAPEXa na Račun dobiti i gubitka ili na imovinu? Kakav je utjecaj na novčani tok projekta?
  • Koliko je zahtijevano kapitalno ulaganje operativno ulaganje (OPEX) koje se odnosi na dopunu operativnih troškova, a da bi se širenje nesmetano provelo (trošak plaća, najmova, marketing, itd.)?
  • Kako je potrebno revidirati postojeće procese te kako trebaju izgledati budući procesi?
  • Može li se strategija širenja poslovanja može provesti iz vlastitog operativnog ciklusa (dostatnost trenutnog novčanog toka) ili će se trebati financirati iz vanjskih izvora?

Pratite nas na