Kreditiranje

Potrošački krediti za poduzetnike 

S poduzetničkog aspekta mogu biti korisni za početak novog projekta, bavljenje turizmom, dopunu kapitala, dopunu vlastitog učešća, itd.

Potrošački krediti mogu biti: nenamjenski, hipotekarni, potrošački, za kupnju motornih vozila, za legalizaciju, turizam, obrazovanje, itd.

S poduzetničkog aspekta mogu biti korisni za početak novog projekta, bavljenje turizmom, dopunu kapitala, dopunu vlastitog učešća, itd.

  • Potencijalnom širenju poslovanja
  • Ulasku u nove projekte ili nove djelatnosti
  • Stvaranju partnerskih odnosa
  • Detektiranju potencijalnih sinergija na tržištu
  • Prodaji/kupnji tvrtke ili njezinog udjela
  • Prodaji/kupnji dijela poslovanja
  • Itd.