Refinanciranje postojećih kredita - 3D privatne financije

Liječnik smanjio ratu kredita za 265,45 eura

Liječnik iz Zagreba obratio se po preporuci u 3D privatne financije jer mu je bio potreban nenamjenski kredit kojim bi uredio stan kojeg je nedavno kupio.

Uvidom u klijentove financije i obveze utvrdili su da je korisnik dva postojeća stambena kredita i jednog nenamjenskog. Svi ti krediti realizirani su unazad nekoliko godina. Obzirom da je po jednom stambenom kreditu klijent imao dosta visoku kamatnu stopu predložili su mu opciju refinanciranja svih postojećih obveza u jedan kredit. Uz refinanciranje dva stambena kredita po nižim kamatnim stopama klijent je dobio još i mogućnost da dobije 19.908,42 eura nenamjenskog iznosa, a po kamatnoj stopi koja vrijedi za stambene kredite.

S dijelom tih nenamjenskih sredstava klijent će zatvoriti svoj gotovinski kredit u drugoj banci, a sa ostatkom sredstava će urediti stan kako je i planirao.

Sumirano, ovim potezom klijent je smanjio kamatnu stopu po oba stambena kredita, zatvorio je svoj stari nenamjenski kredit te uredio stan. A sve to za 265,45 EUR mjesečno manje nego je do tada plaćao svoje kredite. 


Refinanciranje postojećih kredita

Iznos odobrenog kredita: 215.000,00 EUR
Rok otplate kredita: 20 godina (240 mjeseci)
Kamatna stopa: 2,29%
Osiguranje: nekretnina, polica osiguranja nekretnine, zadužnica, izjava o zapljeni primanja
Trošak obrade kredita: 0,00 EUR
Trošak procjene nekretnine: 0,00 EUR*
Trošak javnog bilježnika: 0,00 EUR*
*navedeni trošak se ovisno o banci kreditoru može pojaviti te je zavisan o iznosu kredita i broju sudionika u kreditu

Svi zainteresirani mogu se javiti u tvrtku 3D privatne financije d.o.o. na sljedeće kontakte:
info@3dprivatne-financije.hr
+385 1 6609 695

Pogledajte primjere: reprogramiranje stambenog kredita, refinanciranje nenamjenskih kredita, smanjenje kamate na kredite

Pratite nas na