Smanjenje kamate na kredite - 3D privatne financije

Rata kredita pala za 186 eura

Smanjenje kamate na kredite

Mlada liječnica iz Zagreba počela je raditi u jednoj privatnoj poliklinici nakon završene specijalizacije. Imala je studentski kredit te kredit za mali, gradski automobil. U trenutku dizanja tih kredita kamate su bile znatno više nego danas. Obratila se tvrtki 3D Privatne financije d.o.o. s namjerom da joj pomognu uštedjeti novac. Financijski stručnjaci iz 3D Privatnih financija ispregovarali su za nju najnižu kamatu na tržištu za nenamjenski kredit koji je iskoristila da zatvori postojeća dva nepovoljna kredita. Na taj način smanjila je kamatu za 2,5%. Kroz smanjenje kamate te optimizacije roka otplate smanjila je mjesečna davanja po kreditima za čak 186 EUR.

Svi zainteresirani mogu se javiti u tvrtku 3D Privatne financije d.o.o. na sljedeće kontakte:
info@3dprivatne-financije.hr
+385 1 6609 695

Pogledajte primjere: reprogramiranje stambenog kredita, refinanciranje postojećih kredita, refinanciranje nenamjenskih kredita

Pratite nas na